Intro


Sinds 1984 hebben wij ons leven in dienstgesteld van arme, gemarginaliseerde, en de meer ongelukkige mensen en gemeenschappen in de Filippijnen, om iets voor hen te kunnen betekenen.   We proberen alle niveaus van de samenleving aan te moedigen hun steentje bij te dragen en waar mogelijk mee te helpen om de miserie van degenen die minder hebben in het leven te verlichten.   Wij willen deze minderbedeelden actief laten deelnemen in het ontwerp en implementatie van projecten voor de ontwikkeling van hun gemeenschap met als einddoel hun levenssituatie te verbeteren.
 
Wij helpen en stimuleren hen in het identificeren van hun behoeften, het definiëren en implementeren van hun programma’s of projecten met steeds als einddoel dat ze op eigen benen kunnen staan, een eigen inkomen hebben en trots kunnen zijn op het resultaat van hun inspanningen.
 
Dit alles doen we in partnership met deze behoeftige mensen, project partners, sponsors en donateurs, de kerk, overheid en verenigingen of stichtingen.
 
Dikwijls zijn mensen niet alleen hongerig voor voedsel, maar naar liefde die hen begrijpt, anderen die om hen geven, die hen een “identiteit” geven.   Deze mensen  voelen zich naakt, niet omdat ze geen kleren hebben, maar omdat ze menselijk respect of waardigheid missen.   En zolang zij die handen en harten vol liefde van hun medemens niet voelen, zullen zij nooit genezen kunnen worden van die vreselijke ziekte zich “ongeliefd” te voelen.